dvojité koncové svorníky

  • Double End Stud Bolts

    Obojstranné skrutky

    Dvojité závrtné skrutky sú závitové spojovacie prvky, ktoré majú závit na oboch koncoch s časťou bez závitu medzi dvoma koncami so závitom. Oba konce majú skosené hroty, ale okrúhle hroty môžu byť opatrené na jednom alebo na oboch koncoch podľa voľby výrobcu. Čapy s dvojitým koncom sú určené na použitie, keď je jeden zo závitových koncov inštalovaný do otvoru so závitom a na druhý je použitá šesťhranná matica koniec na upnutie prípravku na povrch, do ktorého bol zaskrutkovaný kolík